Saturday, May 26, 2012

Stop Land Grabbing Now! (A New Form of Colonisation)

တေလာတုန္း က ျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ တခုမွာ … က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ အိမ္န္ီးခ်င္း ႏိူင္ငံ တခုကို ရခိုင္ျပည္နယ္ က လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေျမေတြ ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ျပဳဘို႕ သေဘာတူ ဆိုျပီး ဖတ္လိုက္ ရပါသည္။


အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္တဲ့ လာအို ႏိူင္ငံ မွာလည္း … ကူ၀ိတ္ႏိူင္ငံ မွ ေဒၚလာ သန္း၂၀ အကုန္အက်ခံ ၍ ဆည္ေျမာင္း မ်ား ေဖာက္လုပ္ကာ ကူ၀ိတ္ သို႕ ျပန္တင္ပို႕ရန္ အတြက္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ မည္ ဟု သတင္း တပုဒ္ ဖတ္ရ ပါသည္။


                                         ကေမၻာဒီးယားႏိူင္ငံ မွ ေျမသိမ္းခံ ရေသာ ျပည္သူမ်ား

ခ်မ္းသာ ႀကြယ္၀ေသာ ႏိူင္ငံ တခုမွ ဆင္းရဲတဲ့ ႏိူင္ငံ တခု သို႕ လာေရာက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ျခင္းသည္ ျပႆနာ တရပ္ မဟုတ္ပါေခ်၊ သို႕ေသာ္လည္း ဌာေန ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား မိမိတို႕ ၏ လယ္ယာေျမ မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခံ ရျခင္း၊ တိုင္းျပည္ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မူ႕ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္း သြားျခင္း မ်ားျဖစ္ လာခဲ့ ရင္ေတာ့ အဲဒါဟာ တကယ့္ ျပႆနာ ႀကီး တခု ပါဘဲ။

တံခါးဖြင့္ လိုက္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ား ဆိုင္းငံ့ ရုတ္သိမ္းလိုက္ ျခင္းတို႕ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ ျပည္ပရင္းႏီွး ျမဳပ္ႏွံ မႈ မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္လာ ႀက ပါ ေတာ့မည္ … ႏိူင္ငံျခား ကုမၸဏီ ေတြ ကို စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ား ငွားရမ္း / ေရာင္းခ် ၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမႈ ကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္သူ လုပ္ငန္း လုပ္ခဲ့သူ တဦး အေနႏွင့္ ေျပာရရင္ အေတာ္ႀကီး ႀကပ္မ ေဆာင္ရြက္ေစ ခ်င္ပါသည္။

လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ား သိမ္းယူ၍ ျမိဳ႕သစ္ အကြက္ရိုတ္ ေပးျခင္း၊ စက္မႈဇံု မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ တပ္သစ္တည္ျခင္း တို႕အျပင္ Trans Myanmar ေရနံ ႏွင့္ ဂက္စ္ပိုက္ လိုင္း တည္ေဆာက္ ျခင္းတို႕ေႀကာင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ ေျမယာေတြ စြန္႕လႊတ္ရျခင္း၊ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား စနစ္တက် မရွိျခင္း ႏွင့္ ေျမစာ ေမ်ာစာ မ်ား စနစ္မရွိ ျဖစ္သလို စြန္႕ပစ္ျခင္း တို႕ေႀကာင့္ လည္း ေတာင္သူေတြဟာ မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမ မ်ား ေလ်ာ့နည္း / လက္လႊတ္ ဆံုးရႈံး လာေနႀက ခဲ့ ႀကပါတယ္။ အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႀကာင့္ လယ္ယာေျမ ေတြ ေလ်ာ့နည္း လာေနႀကတဲ့ အထဲမွာ မွ ….

သစ္ေတာေတြ အလြန္အကြ်ံ ခုတ္ယူျခင္း ေႀကာင့္ စမ္းေပါက္ေတြ ခန္းေျခာက္ ကုန္ျပီး စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ ေရမစီးေတာ့ တာ၊ ေရေခ်ာင္းေတြ ေရခန္းကုန္လို႕ စိုက္ပ်ိဳးေရ အတြက္ ဒုကၡေရာက္ ႀကရတာ ဟာလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ ရဲ႕ ဆုတ္ယုတ္ မႈ တခုပါ။
“ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံျခင္းလား … ေျမသိမ္းပိုက္ျခင္းလား” ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါး တပုဒ္မွာ လည္း ....

“ႏိူင္ငံရပ္ျခား မွ စိုက္ပ်ဳိးေျမ မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း/ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မ်ားသည္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ ေလာက္ အတြင္း မွာ ပင္ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တို႕အတြက္ ေပါက္ကြဲထြက္ ရန္ တာစူ ေနေသာ ျပႆနာ တရပ္ ျဖစ္လာေနေခ်ျပီ။

မိမိ တိုင္းျပည္ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး ဖူလံုမႈ ရွိေစရန္ … တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ ေရနံသူေဌး ႏိူင္ငံ တို႕သည္ ႏိူင္ငံျခား တိုင္းျပည္ မ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္ ျခင္း သူ႕ထက္ငါဦး လုပ္ေဆာင္ ေနႀကေလ သည္။ ယခုအခါ အေနာက္ ႏိူင္ငံ မ်ားကပါ အတုယူ ကာ လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ လာေနႀက ျပီ ျဖစ္သည္။


သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ - ၂၀၁၀ ဆယ္စုႏွစ္ ကာလ တခု အတြင္း ေျမ ဧရိယာ ဟက္တာ ၂၀၃ သန္း နိုင္ငံရပ္ျခား ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ မူ႕ေအာက္ သို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေႀကာင္း Land Matrix ေခၚ ေစာင့္ႀကည့္ေရး အဖြဲ႕(online public database of large-scale land deals.) က ေျပာပါသည္။ အဆိုပါ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ျဗိတိန္ ႏိူင္ငံ အက်ယ္အ၀န္း၏ ရွစ္ဆ ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။ http://landportal.info/landmatrix

Ethiopia, Liberia, Mozambique and Sudan ႏိူင္ငံ တို႕သည္ Land Rush အတြက္ ပစ္မွတ္ ထားရာ အဓိက အာဖရိက ႏိူင္ငံ မ်ားျဖစ္ျပီး …. အာရွတိုက္သည္ လည္း ဒုတိယ ပစ္မွတ္ထားရာ ေဒသ တခုျဖစ္ ကာ ေျမဟက္တာ ၂၉ သန္း ေရာင္းခ် / ငွားရမ္းျပီး ခဲ့ေႀကာင္း ဆိုထားသည္။ ႏိူင္ငံသစ္ တခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဆူဒန္ ႏိူင္ငံတြင္ ေျမ တစ္ဟက္တာ အတြက္ ျမန္မာေငြ ၂၀၀ က်ပ္ခန္႕ေသာ တန္ဘိုး ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ US 2.5 cent မွ် ႏွင့္ပင္ ငွားရမ္း ရႏိူင္ သည္ဟု ဆိုသည္။ ( Below market-rate 10/ha annual payment for land )

သို႕ေသာ္လည္း … မည္သူက မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ အေႀကာင္းေႀကာင့္ ေျမမ်ား ၀ယ္ယူသည္ စသည္ျဖင့္ အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ႏွင့္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား မည္သည့္ အခါတြင္မွ ထြက္ရွိလာ မည္ ေတာ့ မဟုတ္ပါေခ် … အဘယ့္ေႀကာင့္ ဆိုေသာ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း ၀ယ္ယူျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ မည္သည့္ အခါတြင္ မွ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈံး မ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤ ကဲ့သို႕ေသာ ကိစၥရပ္ မ်ိဳး မ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေျမလြတ္ ေျမရုိင္းမ်ား ဟု အမည္တပ္ျပီး ေရာင္း၀ယ္ေနႀကသည့္ အဆိုပါ ေျမယာ မ်ားမွာ အမွန္မွာေတာ့ ဆင္းရဲသားမ်ား စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနႀကသည့္ ေျမေနရာ မ်ားျဖစ္ေန ႀကသည္။ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားမွာ အင္အားသံုး ျခိမ္းေျခာက္၍ ႏွင္ထုတ္ခံ ရျခင္း၊ ေလ်ာ္ေႀကးေပးမည္ ဆိုျပီး ဂတိမ်ား အဖ်က္ခံရျခင္း ၊ ေနာက္ဆံုး လူဆိုးလူမိုက္ မ်ား ငွားရမ္း၍ အႀကမ္းဖက္ ဖယ္ရွားခံရျခင္း မ်ား ခံႀကရ ေလသည္။

တခ်ိဳ႕မွာ လည္း ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ႏွင့္ လက္ထပ္ယူျပီး တဆင့္ခံ ပိုင္ရွင္ ( Proxy Ownership) ျဖင့္ ႏိူင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ ေျမယာမ်ား ရယူ ပိုင္ဆိုင္ထားႀကသည္။


ဤ ကိစၥရပ္ ေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ မ်ားကေတာ့ ကမၻာတ၀ွမ္း ဆင္းရဲေသာ ႏိူင္ငံ မ်ားမွ သန္းခ်ီေသာ လယ္သမားမ်ား မိမိတို႕၏ လယ္ယာေျမ မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ ခံရျခင္း၊ ေဒသ၏ ေရ အရင္းျမစ္မ်ား လည္း အႀကီးက်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ား အတြက္ လႊဲယူ အသံုးခ်ခံရ ျခင္း၊ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး မ်ား အေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲမႈေႀကာင့္ ေဒသ၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးျခင္း။

အခ်ဳပ္ေျပာ ရေသာ္ ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္ မ်ား မွ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္း ႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ မႈ အတြက္ အလုပ္ကိုင္ မ်ား သည္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိူင္ငံ မ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး အတြက္ လုယူခံရ စေတးခံ လိုက္ရ ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါသည္။


တႏိူင္တပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးသူ ေတာင္သူ မ်ား အထူးသျဖင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္၏ အလုပ္ အမ်ားစု ကို လုပ္ရျပီး အခ်ိန္လည္း ပိုႏွစ္ျမဳပ္ထား ႀကရေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈ ရွိေသာ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ အတြက္ အစိုးရမွ အာမခံ သင့္ေပသည္။

mks


ကိုးကား  : The Straits Times (26 March 2012)

             : Wikipedia ; Land Grabbing

             : Google Images

2 comments:

AMMT said...

Come & read your blog. Nice post U MK. I got to think a lot.


Looking forward next post!

MKS said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ AMMT ႀကိဳးစား ေရးပါဦးမယ္။