Saturday, May 26, 2012

Stop Land Grabbing Now! (A New Form of Colonisation)

တေလာတုန္း က ျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ တခုမွာ … က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ အိမ္န္ီးခ်င္း ႏိူင္ငံ တခုကို ရခိုင္ျပည္နယ္ က လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေျမေတြ ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ျပဳဘို႕ သေဘာတူ ဆိုျပီး ဖတ္လိုက္ ရပါသည္။


အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္တဲ့ လာအို ႏိူင္ငံ မွာလည္း … ကူ၀ိတ္ႏိူင္ငံ မွ ေဒၚလာ သန္း၂၀ အကုန္အက်ခံ ၍ ဆည္ေျမာင္း မ်ား ေဖာက္လုပ္ကာ ကူ၀ိတ္ သို႕ ျပန္တင္ပို႕ရန္ အတြက္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ မည္ ဟု သတင္း တပုဒ္ ဖတ္ရ ပါသည္။


                                         ကေမၻာဒီးယားႏိူင္ငံ မွ ေျမသိမ္းခံ ရေသာ ျပည္သူမ်ား

ခ်မ္းသာ ႀကြယ္၀ေသာ ႏိူင္ငံ တခုမွ ဆင္းရဲတဲ့ ႏိူင္ငံ တခု သို႕ လာေရာက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ျခင္းသည္ ျပႆနာ တရပ္ မဟုတ္ပါေခ်၊ သို႕ေသာ္လည္း ဌာေန ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား မိမိတို႕ ၏ လယ္ယာေျမ မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခံ ရျခင္း၊ တိုင္းျပည္ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မူ႕ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္း သြားျခင္း မ်ားျဖစ္ လာခဲ့ ရင္ေတာ့ အဲဒါဟာ တကယ့္ ျပႆနာ ႀကီး တခု ပါဘဲ။

တံခါးဖြင့္ လိုက္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ား ဆိုင္းငံ့ ရုတ္သိမ္းလိုက္ ျခင္းတို႕ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ ျပည္ပရင္းႏီွး ျမဳပ္ႏွံ မႈ မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္လာ ႀက ပါ ေတာ့မည္ … ႏိူင္ငံျခား ကုမၸဏီ ေတြ ကို စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ား ငွားရမ္း / ေရာင္းခ် ၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမႈ ကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္သူ လုပ္ငန္း လုပ္ခဲ့သူ တဦး အေနႏွင့္ ေျပာရရင္ အေတာ္ႀကီး ႀကပ္မ ေဆာင္ရြက္ေစ ခ်င္ပါသည္။

လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ား သိမ္းယူ၍ ျမိဳ႕သစ္ အကြက္ရိုတ္ ေပးျခင္း၊ စက္မႈဇံု မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ တပ္သစ္တည္ျခင္း တို႕အျပင္ Trans Myanmar ေရနံ ႏွင့္ ဂက္စ္ပိုက္ လိုင္း တည္ေဆာက္ ျခင္းတို႕ေႀကာင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ ေျမယာေတြ စြန္႕လႊတ္ရျခင္း၊ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား စနစ္တက် မရွိျခင္း ႏွင့္ ေျမစာ ေမ်ာစာ မ်ား စနစ္မရွိ ျဖစ္သလို စြန္႕ပစ္ျခင္း တို႕ေႀကာင့္ လည္း ေတာင္သူေတြဟာ မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမ မ်ား ေလ်ာ့နည္း / လက္လႊတ္ ဆံုးရႈံး လာေနႀက ခဲ့ ႀကပါတယ္။ အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႀကာင့္ လယ္ယာေျမ ေတြ ေလ်ာ့နည္း လာေနႀကတဲ့ အထဲမွာ မွ ….

သစ္ေတာေတြ အလြန္အကြ်ံ ခုတ္ယူျခင္း ေႀကာင့္ စမ္းေပါက္ေတြ ခန္းေျခာက္ ကုန္ျပီး စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ ေရမစီးေတာ့ တာ၊ ေရေခ်ာင္းေတြ ေရခန္းကုန္လို႕ စိုက္ပ်ိဳးေရ အတြက္ ဒုကၡေရာက္ ႀကရတာ ဟာလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ ရဲ႕ ဆုတ္ယုတ္ မႈ တခုပါ။
“ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံျခင္းလား … ေျမသိမ္းပိုက္ျခင္းလား” ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါး တပုဒ္မွာ လည္း ....

“ႏိူင္ငံရပ္ျခား မွ စိုက္ပ်ဳိးေျမ မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း/ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မ်ားသည္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ ေလာက္ အတြင္း မွာ ပင္ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တို႕အတြက္ ေပါက္ကြဲထြက္ ရန္ တာစူ ေနေသာ ျပႆနာ တရပ္ ျဖစ္လာေနေခ်ျပီ။

မိမိ တိုင္းျပည္ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး ဖူလံုမႈ ရွိေစရန္ … တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ ေရနံသူေဌး ႏိူင္ငံ တို႕သည္ ႏိူင္ငံျခား တိုင္းျပည္ မ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္ ျခင္း သူ႕ထက္ငါဦး လုပ္ေဆာင္ ေနႀကေလ သည္။ ယခုအခါ အေနာက္ ႏိူင္ငံ မ်ားကပါ အတုယူ ကာ လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ လာေနႀက ျပီ ျဖစ္သည္။


သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ - ၂၀၁၀ ဆယ္စုႏွစ္ ကာလ တခု အတြင္း ေျမ ဧရိယာ ဟက္တာ ၂၀၃ သန္း နိုင္ငံရပ္ျခား ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ မူ႕ေအာက္ သို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေႀကာင္း Land Matrix ေခၚ ေစာင့္ႀကည့္ေရး အဖြဲ႕(online public database of large-scale land deals.) က ေျပာပါသည္။ အဆိုပါ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ျဗိတိန္ ႏိူင္ငံ အက်ယ္အ၀န္း၏ ရွစ္ဆ ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။ http://landportal.info/landmatrix

Ethiopia, Liberia, Mozambique and Sudan ႏိူင္ငံ တို႕သည္ Land Rush အတြက္ ပစ္မွတ္ ထားရာ အဓိက အာဖရိက ႏိူင္ငံ မ်ားျဖစ္ျပီး …. အာရွတိုက္သည္ လည္း ဒုတိယ ပစ္မွတ္ထားရာ ေဒသ တခုျဖစ္ ကာ ေျမဟက္တာ ၂၉ သန္း ေရာင္းခ် / ငွားရမ္းျပီး ခဲ့ေႀကာင္း ဆိုထားသည္။ ႏိူင္ငံသစ္ တခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဆူဒန္ ႏိူင္ငံတြင္ ေျမ တစ္ဟက္တာ အတြက္ ျမန္မာေငြ ၂၀၀ က်ပ္ခန္႕ေသာ တန္ဘိုး ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ US 2.5 cent မွ် ႏွင့္ပင္ ငွားရမ္း ရႏိူင္ သည္ဟု ဆိုသည္။ ( Below market-rate 10/ha annual payment for land )

သို႕ေသာ္လည္း … မည္သူက မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ အေႀကာင္းေႀကာင့္ ေျမမ်ား ၀ယ္ယူသည္ စသည္ျဖင့္ အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ႏွင့္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား မည္သည့္ အခါတြင္မွ ထြက္ရွိလာ မည္ ေတာ့ မဟုတ္ပါေခ် … အဘယ့္ေႀကာင့္ ဆိုေသာ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း ၀ယ္ယူျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ မည္သည့္ အခါတြင္ မွ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈံး မ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤ ကဲ့သို႕ေသာ ကိစၥရပ္ မ်ိဳး မ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေျမလြတ္ ေျမရုိင္းမ်ား ဟု အမည္တပ္ျပီး ေရာင္း၀ယ္ေနႀကသည့္ အဆိုပါ ေျမယာ မ်ားမွာ အမွန္မွာေတာ့ ဆင္းရဲသားမ်ား စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနႀကသည့္ ေျမေနရာ မ်ားျဖစ္ေန ႀကသည္။ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားမွာ အင္အားသံုး ျခိမ္းေျခာက္၍ ႏွင္ထုတ္ခံ ရျခင္း၊ ေလ်ာ္ေႀကးေပးမည္ ဆိုျပီး ဂတိမ်ား အဖ်က္ခံရျခင္း ၊ ေနာက္ဆံုး လူဆိုးလူမိုက္ မ်ား ငွားရမ္း၍ အႀကမ္းဖက္ ဖယ္ရွားခံရျခင္း မ်ား ခံႀကရ ေလသည္။

တခ်ိဳ႕မွာ လည္း ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ႏွင့္ လက္ထပ္ယူျပီး တဆင့္ခံ ပိုင္ရွင္ ( Proxy Ownership) ျဖင့္ ႏိူင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ ေျမယာမ်ား ရယူ ပိုင္ဆိုင္ထားႀကသည္။


ဤ ကိစၥရပ္ ေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ မ်ားကေတာ့ ကမၻာတ၀ွမ္း ဆင္းရဲေသာ ႏိူင္ငံ မ်ားမွ သန္းခ်ီေသာ လယ္သမားမ်ား မိမိတို႕၏ လယ္ယာေျမ မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ ခံရျခင္း၊ ေဒသ၏ ေရ အရင္းျမစ္မ်ား လည္း အႀကီးက်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ား အတြက္ လႊဲယူ အသံုးခ်ခံရ ျခင္း၊ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး မ်ား အေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲမႈေႀကာင့္ ေဒသ၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးျခင္း။

အခ်ဳပ္ေျပာ ရေသာ္ ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္ မ်ား မွ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္း ႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ မႈ အတြက္ အလုပ္ကိုင္ မ်ား သည္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိူင္ငံ မ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး အတြက္ လုယူခံရ စေတးခံ လိုက္ရ ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါသည္။


တႏိူင္တပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးသူ ေတာင္သူ မ်ား အထူးသျဖင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္၏ အလုပ္ အမ်ားစု ကို လုပ္ရျပီး အခ်ိန္လည္း ပိုႏွစ္ျမဳပ္ထား ႀကရေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈ ရွိေသာ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ အတြက္ အစိုးရမွ အာမခံ သင့္ေပသည္။

mks


ကိုးကား  : The Straits Times (26 March 2012)

             : Wikipedia ; Land Grabbing

             : Google Images

Friday, May 4, 2012

Sunday, January 22, 2012

ေစ်းအႀကီးဆံုးေကာ္ဖီ ႏွင့္ ... က်ေနာ္ တို႕ ေဒသ က အုတ္ခ်ား

တေလာ တုန္းက သတင္းစာ( my paper Monday 31 Oct 2011) မွာ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ ေစ်းအႀကီးဆံုး ေကာ္ဖီအေႀကာင္း ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္လာပံု ေတြကို -- ကြ်န္ေတာ္ တို႕ ေဒသ အေခၚ .. အုတ္ခ်ား ဆိုတဲ့ ေတာေႀကာင္ တမ်ိဳး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ျပီး စိတ္၀င္စား စရာ ေကာင္းတာ မို႕ မွ်ေ၀ ႀကည့္ပါရေစ ..

အုတ္ျခား ဆိုတာ က (ေတာေႀကာင္ တမ်ိဳး ) က်ေနာ္တို႕ ေဒသ ( ကေလာ- ေအာင္ပန္း-ပင္းတယ-ေပြးလွ) တ၀ိုက္ က အေခၚဘဲ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္ ... တျခားအရပ္ ေတြ မွာေတာ့ တမ်ိဳး ေခၚမည္ လား မေျပာတတ္ပါ။ ....
 
ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆံုး ေကာ္ဖီ  Civet Coffee ( Coffee Luwak)

CIVET COFFEE .....


Brewed from bean excreted by Asian palm civets.


• Sell for up to US$ 750 per kg.


Role of civet


• Selection of ripe coffee beans.


• Partial digestion said to strip bitterness from taste.


Civet cat ( Civets have a broadly cat-like general appearance )


• Habitat : Tropical Forest


• Range : India, China, Vietnam, Malaysia, Indonesia, The Phillipines, Thailand, Myanmar.


• Length : about 53cm


• Weight : Up to 5 kg

အင္ဒိုနီးရွား ဘာသာ နဲ႕ Luwak လို႕ ေခၚတဲ့ Civet Cat  သတၱ၀ါငယ္ေလး မ်ား ဟာ ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူေတြ ရဲ႕ ေကာ္ဖီသီး ေတြ ကို လာေရာက္ စားေသာက္ (ဖ်က္ဆီး) ႀကတယ္ ဆိုပါတယ္။ ေကာ္ဖီသီးေတြ ကို စား ျပီး စြန္႕လိုက္တဲ့ Civet ေတာေႀကာင္ ေတြရဲ႕ ေနာက္ေဖးေတြ အသံုးက် တန္ဘိုးရွိ မွန္း မသိမွီ အခ်ိန္ေတြ တုန္းက ဆိုရင္ ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူ ေတြဟာ ..အဲဒီ ေတာေႀကာင္ ေတြ ကို လိုက္လံ သတ္ျဖတ္(စား) ခဲ့ႀက ပါသတဲ့ .. ညဘက္ ေတြ မွာ အစာရွာ ထြက္တတ္ တဲ့ ဆာေလာင္ေန တတ္ေသာ ဤ ညထြက္ သတၱ၀ါငယ္ ေလး မ်ား ဟာ ..ယခု အခါ မွာေတာ့ ေကာ္ဖီစိုက္ ေတာင္သူ ေတြ အတြက္ ေရႊဥ ဥ ေပးေသာ ငန္း မ်ား သဖြယ္ တန္ဖိုး ရွိ ေနျပီ ျဖစ္တာမို႕ ေကာ္ဖီသီး မ်ား တမင္ ေႀကြးကာ  ေမြးျမဴ ၍ပင္ ေနႀက ပါျပီ တဲ့ ။

အင္ဒိုနီးရွား ဆူမားႀတားက်ြန္း မွ Civet ေမြးျမဴေရးျခံ တခု


  


(က်ေနာ္တို႕ ငယ္တုန္းက ေအာင္ပန္း ရုပ္ရွင္ရုံ ေနာက္ေႀကာ မွာရွိတဲ့ ေကာ္ဖီပင္ က ေကာ္ဖီသီးမွည့္ နီနီေလး ေတြ ကို ခူးစားခဲ့ ႀကဘူး ပါတယ္ ..ေကာ္ဖီသီး မွည့္ အခြံသား အရသာက ခပ္ခ်ိဳခ်ိဳ ရွိပါတယ္)

Civet cat မ်ား ေကာ္ဖီသီး စားရာ မွာ ေကာ္ဖီသီး ၏ အျပင္အခြံသား ကိုသာ စားတာ ျဖစ္ျပီး အတြင္းမွ ေကာ္ဖီ အေစ့ ကို ေတာ့ တပါတည္း ျမိဳခ် လိုက္ပါသတဲ့၊ သူ႕ ၀မ္း ျပန္စြန္႕ ထုတ္ လိုက္ ခ်ိန္ မွာေတာ့ ေကာ္ဖီအေစ့ ဟာ ပံုစံ မပ်က္ ျပန္ထြက္ လာတယ္ ဆိုပါတယ္။
အစာေျခဖ်က္အား ေကာင္းေသာ Civet cats တို႕၏ အစာအိမ္ တြင္း မွ အင္ဇိုင္းဓါတ္ ၊ အက္စစ္ဓါတ္ တို႕ ဓါတ္ျပဳ အခ်ဥ္ေဖာက္ခါ Civet coffee ျဖစ္လာမည့္ ၄င္း ေကာ္ဖီေစ့ ကို ေလးေလး ပင္ပင္ အရသာ ႏွင့္ ထူးျခားေသာ (distinctive fruity aroma) သစ္သီး ရနံ႕ ေပးေစ သည္ဟု လည္းဆိုထားပါသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ေတြ ကိုေတာ့ Google ထဲမွာ Wikipedia ထဲ ေတြမွာ ဖတ္ႀကည့္ ေစလိုပါသည္... တခြက္ USD 50 ေလာက္ အထိရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ဒီ ေကာ္ဖီ ကို... ျပီးခဲ့တဲ့ လထဲ တုန္းက ေအာခ်တ္ ေကာ္ဖီဆိုင္ တဆိုင္ မွာ စကၤာပူ ေဒၚလာ 26.50 လို႕ေႀကာ္ျငာ ထားတာ ေတြ႕ပါတယ္။

Civet Cats ဆိုတာ အုတ္ခ်ား လို႕ က်ေနာ္ တို႕ ေဒသ သားေတြ ေခၚ တဲ့ အေကာင္ျဖစ္မယ္ လို႕ ယူဆ လို႕ အင္တာနက္ ထဲက ပံုေတြ ကူးျပီး ဒီတေခါက္ အိမ္အျပန္မွာ လိုက္ျပ ႀကည့္ တာ “ အဲဒီ အေကာင္မ်ိဳးဘဲ လို႕ ေျပာပါတယ္” မ်ိဳးစိတ္ ကြဲေတြ လည္း ရွိဦးမွာပါ။

ေအာင္ပန္း ..ေညာင္ပင္ေထာင္ ရပ္ကြက္ မွ ပုလိုင္းႀကီး ကို ေခါင္းမွာ သိုင္း၍ အေမ့ ဆီ ပိႏၷဲသီး လာလာ ေရာင္းတတ္ ေသာ ေဒၚသိန္းရင္ ဆီက ႀကားဘူးတဲ့ .........
“.. အိမ္ က အပင္က ဒီ ႏွစ္ ပိႏၷဲသီး နည္းတယ္ .. သီးတာေတြ ကလည္း အုတ္ခ်ား လာလာ စားတာမို႕ အသီးေကာင္း မရဘူး” ....
အုတ္ခ်ား ဆိုတာ ဘယ္လို အေကာင္မ်ိဳးလဲ လို႕ မိခင္ကို ေမးႀကည့္ ဘူး သည္ ..

“ ႏူတ္သီး( ႏွာတန္) ခြ်န္ခြ်န္ နဲ႕ ေႀကာင္လိုလို အေကာင္မ်ိဳးဘဲ .. ညဘက္ ေတြမွာ ထြက္ျပီး အပင္ေတြ ေပၚ တက္ အသီးေတြ စားတတ္တယ္ အေရွ႕အိမ္ က ဘဘႀကီး သႀကားသီးပင္ ကို အရင္တုန္းက လာလာ စားတယ္ေလ”...

က်ေနာ့္ ေယာက္ဖ ျဖစ္သူ ကလည္း ကေလာ ကုန္းေပၚက အိမ္ က ေတာစပ္ မို႕ အုတ္ခ်ား ေတြ အစာ ရွာ လာတာ မႀကာခဏ ေတြ႕ဘူးေႀကာင္း ေကာ္ဖီသီးေတြ စားျပီး ေကာ္ဖီေစ့ေတြ ၀မ္းသြား စြန္႕ထားတာ မွတ္မိ သလို ရွိေႀကာင္း ေျပာျပသည္ …

ေဘးအိမ္မွ ကိုတင္ေအး ကိုေမးႀကည့္ ေတာ့လည္း    “ ရွိတယ္ ေလကြာ ေႀကာင္လိုလို ေျမြပါလိုလို အေကာင္မ်ိဳး .. အိမ္ႀကိဳ ႀကား ေလ်ွာက္သြားေနတာ တခါတခါ ေတြ႕တယ္ .. ေျမာက္ဘက္အိမ္ က ေျမေအာက္ခန္း ထဲမွာ လည္း အုတ္ျခား ေတြ ေနတယ္" ..

(အမ ၀မ္းကြဲ ေတာ္သည့္ ၄င္း အိမ္ရွင္ေတြ ေမးႀကည့္ေတာ့ ... အိမ္ထဲမွာ ေတြ႕ဘူး ေႀကာင္း အျမီးဖြားဖြား ႏွင့္.. ညည မီးဖိုခန္းထဲ ၀င္ျပီး အသီးအႏွံ ဟင္း ႏိူ႕ဆီ တို႕ ကို လာစားတတ္ေႀကာင္း ေျပာျပ သည္
ကြ်န္ေတာ္တို႕ေအာင္ပန္းသားမ်ား အတြက္ .. ရပ္ကြက္ ၄ .. ဆရာဦးတင္ျမင့္ အိမ္ ေျမေအာက္ခန္း ထြက္ေပါက္ မ်ား တြင္ ညဘက္ အခ်ိန္ေပး ေစာင့္ႀကည့္ ႏိူင္ရင္ ႀကံဳႀကိဳက္ ႏိုင္ပါသည္ -- ထိုအိမ္ရွင္ ႏွင့္ ဦးတင္ေအး အဆိုအရ .. )

ထားလိုက္ပါဦးေလ ... ဓါတ္ပံု ေခ်ာင္းရုိတ္ဖို႕ အခ်ိန္ လည္း မရခဲ့ ...

ယခု ခ်ိန္ထိ အုတ္ခ်ား ကို ေသခ်ာ က်ေနာ္ မေတြ႕ဘူးေသးပါ .. ဒါေပမဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းထားခ်က္ ေတြ အရ အုတ္ခ်ား ဟာ Civet Cat ဆိုတာ ေသခ်ာ ေနျပီမို႕ ….

ေနာက္ ျပီးေတာ့ …

ခုတေလာ ... ျပည္ေတာ္ျပန္ ႀကဘို႕ တခ်ိဳ႕ ကလည္း ေျပာႀက ဆိုေနႀက တာမို႕ ...

က်ေနာ္လည္း ...

အင္း ... ဒီ အုတ္ခ်ား ေတြ လိုက္ဖမ္း ေကာ္ဖီေစ့ေတြ အတင္းေႀကြး ..စားျပီး ျပန္ထြက္လာတဲ့ ေကာ္ဖီေစ့ေတြ ျပန္လိုက္စု ျပီး ေအာင္ပန္း မွာ ေကာ္ဖီဆိုင္ေလး ျပန္ဖြင့္ႀကည့္ရမလား ... .... စိတ္ကူးမိပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ... .... အုတ္ခ်ားxx ကထြက္တဲ့ ေကာ္ဖီ ကို ...က်ေနာ္ တို႕ ေအာင္ပန္းသားေတြ ေသာက္ေကာ ေသာက္ပါ့မလား ဘဲ .... ျပီးေတာ့ ေကာ္ဖီသီး ေတြေႀကြး ထားျပီး သူတို႕၀မ္းခ်ဳပ္ ေနျပန္ရင္ လည္း ..ခက္ ..

ဤ အေကာင္ မ်ိဳးေတာ့ တခါတုန္း က ေအာင္ပန္း ေရမဲပင္ ေခ်ာင္း ရွင္းလင္းေရး လုပ္အားေပးစဥ္ စိန္နားပန္ျခံဳ ေတြထဲတြင္ တေကာင္ ဖမ္းမိဘူးသည္ အရွင္မိတာပါ.. ေႀကာင္ ထက္ နည္းနည္း ပိုႀကီးမည္ ႏြယ္ေလ်ွာက္က်ား ဟု တဦးက ဆိုပါသည္ ..
(မသိ ဆိုးရြား စြာ ခ်က္စားခဲ့ႀကသည္ ) 


(ဓါတ္ပံု မ်ား Google မွ ယူပါသည္ )
 
mks
Tuesday, January 17, 2012

ရန္ကုန္ ေအာင္ပန္း ေတာင္ႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ပုဂံ ပခုကၠဴ ပုပၸါး

ခ်မ္းသကိုး

မနက္ေစာေစာ လြယ္မယ္ေတာင္ေျခ ဘက္ လမ္းေလွ်ာက္

တိုဖူး၂ျပန္ ေႀကာ္ ဟင္းထုတ္ ငခ်ိတ္ေပါင္း စား

ဘူတာဘက္ တပါတ္ ပါတ္

ခ်စ္သူ လမ္းႀကား

ပုဂၢလိက ဓါတ္ဆီဆိုင္ ( ကာလာစံု)

ေထာပတ္သီး... ေလ

ႏိူ႕ဆာျပီ အေမက တန္းမျဖဳတ္ ေသး

လြယ္မယ္ေတာင္ ေပၚက ျမိဳ႕သစ္ဘက္ shoot

ေအာက္ေစ်း ဘက္ က အေျမာက္တပ္သစ္ ဘက္ xxx
ပဥၥရူပ (ရာသီခ်ိန္ မေရာက္ေသးလို႕ Idling)

ဒီခ်ိန္ .. ဟိုတုန္းက ထင္းရူးသီးေျခာက္ေတြ လိုက္ေကာက္ မီးလႈံ တာ ျပန္သတိရ

ခ်ယ္ရီ ေတြလည္း ငံုလာခါစ ရွိေသးတယ္ (ကေလာ အေရွ႕ဘိုကုန္း)


၀ါးတားဂိတ္ (၀ါးလံုးေတြ နဲ႕တားလို႕)

ေအာင္ပန္း-ကေလာ ႀကား .. မလွဘူးလားဆရာ

ဒါလည္း ပုဂၢလိက ဓါတ္ဆီဆိုင္ ဘဲ ( ပင္ေလာင္းလမ္းခြဲ)

ကန္းထရီး ရုိ႕ဒ္ ( ေရွ႕တေကြ႕ဆို ေအာင္ပန္းေတြ႕ရပါျပီ)

ပ်က္အစဥ္ ျပင္ ခဏခဏ

ဒီဇင္ဘာ ႀကီး ၃ရက္ဆက္ မိုးရြာတာ ခ်မ္းခ်က္

လမ္းလႊဲ ပစ္လိုက္လို႕ရတယ္ ( ရထားလမ္းတေလ်ွာက္ ဇလီဖားတုံး ေတြ ႀကားမွာ ေက်ာက္ခဲ ေတြ မရွိေတာ့ သေလာက္ဘဲ )

ေရေႏြးရြာ ( Hot Spring) . ေတာင္ႀကီးတက္တဲ့ လမ္းေဘးမွာပါ။ ခုေတာ့ ေတာင္ေလးလံုး ရြာမွာလည္း   အ၀ီဇိ တြင္းတူးတာ ေရပူေတြ ထြက္လာလို႕ ေရပူစိမ္ ဖို႕ ရြာအတြင္းထိ ေမာင္း၀င္ဘို႕ မလိုေတာ့ပါ

ေတာင္ႀကီး ညေစ်း ( မင္းခြန္ကြား ႏွင့္ ခြန္စိုး၀င္း တို႕ရဲ႕ျမစ္ .. အဖိုး စ၀္ျပည္ခ်ဳပ္ ၀င္စားတဲ့ ...)

ဆိုင္းေတာင္ႀကား

ေတာျပဳတ္လို႕ ေတာေျပာင္ရင္ မိုးေခါင္လိမ့္ေလး

Mt. Popa .. 4981 ft


ေတာင္ကလပ္

လႊတ္ ... သံတိုင္ ေတြ ဆုပ္ထားတဲ့ လက္ကိုေျပာတာ

ေက်ာက္ျဖဴ ကူမင္း ၂လိုင္း ျမဳပ္ မတဲ့။ ထန္းတပင္ ၁၃၀၀၀ က်ပ္ ေလ်ာ္ .. ထန္းလ်က္ က ေစ်းမေကာင္း .. လူငယ္ေတြလည္း ျမိဳ႕တက္ကုန္ေတာ့ ထန္းတက္မည့္သူေတြ ... မရွိေတာ့ ဆိုဘဲ

ျဖတ္ကာ သြားမယ္ မနားတယ္

အလႈ႕ဒါယိကာ အလႈ႕ဒါယိကာမ


ျမင္းေပၚက ေမာင္ရွင္ေလာင္း ..

လွည္းယာဥ္

ထိုးကြင္း နဲ႕ ႏွဲဆရာ

ဘာဆုေတြ ေတာင္းထားလည္း သမီး

ရုိး ... မိုး

ရြာ့အလႈ .. ဘိသိက္ဆရာ Chinese Tea break

ညီ ႏွင့္ ညီမ တို႕ ရဲ႕ အလႈ မွာ ရွင္တပါး ပါ၀င္တာပါ

ရွင္ေလာင္း အေမ ႏိူ႕သီးရွည္ .... ဆြဲ ... (ရႈိးလိုက္)

ပခုကၠဴ ေရႊကူ တံကဲ

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ အရွည္ဆံုးတံတား တဲ့ ေညာင္ဦးႏွင့္ ပခုကၠဴ ၁၃မိုင္ ဘဲေ၀းေတာ့


ေရႊစည္းခုံ

ဒီ နံပါတ္ 4D ကိုင္ လိုက္ရေအာင္

မန္းကီး ဘဇ္နက္

မွတ္မိလား ဘိုင္စကုတ္ တကားထဲမွာေလ


ဗူး ဘုရား
ေရခပ္ ဆင္းတဲ့ လံုမပ်ိဳ

32-inch ... 15.1 MPa လို႕ေရးထားတာဘဲ

အေပၚ က ရန္ကုန္ မႏၱေလး အျမန္လမ္း ... လာျပီေလ လာျပီေလ .. ရန္ကုန္ဒါရုိတ္ေလ .. ဟုတ္

How Long သီရိမဂၤလာေစ်း

အရင္ က “စေန ေပးေဒး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ”ဆိုတာ ခု ဘယ္သူ သိေသးလဲ မသိ

ဒီ ဂေန႕ေပါက္ေစ်းဘဲ

ေရႊတိဂံု အေရွ႕မုဒ္ ေစာင္းတန္း

ပိုက္ဆံေတြ ျပန္သစ္လာ ပါျပီ ဆို ... ေႀကကုန္ေတာ့မယ္

ဒုတ္ထိုး၀က္သား ႀကိဳက္လို႕စားပါသည္

Digital Display Screen မလိုပါဘူး ... Placard အကုန္ေရးထားတယ္ .. ေအာ္ေပးတယ္ ..
မရွင္းေသးရင္ ေျဖေပးဦးမယ္ .. Air KBZ .. ဟဲဟိုး မႏၱေလး ေညာင္ဦး ေလယာဥ္ထြက္ ပါေတာ့မယ္

ေဘလီ တံတား ထပ္ထိုးသည္

အဂၤလန္ မိတ္ သရဖူတံဆိပ္ တိုက္ပန္းကန္ တခ်ပ္ သိန္းတရာ ဆိုလို႕ ... ဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ

တက္ကနီ ကာလာဗ်

ျမိဳ႕ေတာ္ (ေဟာင္း)

ငခ်ိ္တ္ေပါင္းက နဂိုလ္ ကမွ မဲမဲ Flash မဖြင့္ေတာ့ ...